SERWIS PODATKOWY

Podatki

kilka słów o podatkach

Historia podatków sięga już starożytności, kiedy to zaczęły powstawać wielkie imperia jak i mniejsze państwa. Oczywiście ich forma znacznie różniła się od tej znanej nam obecnie. W niektórych państwach podatek przybierał formę oddawania państwu pewnej części plonów przez rolników czy wyrobów przez rzemieślników, kupcy natomiast płacili stosowne daniny. Jedynie starożytny Rzym dzięki swym podbojom, które wiązały się ze zdobyciem nowych terenów a także wielkiego majątku zniósł z czasem z obywateli obowiązek odprowadzania podatków. W średniowieczu sytuacja wyglądała nieco inaczej, ponieważ państwa utrzymywały się głównie z ceł, ogromnych posiadłości ziemskich a także licznych przywilejów królewskich.

Od XV wieku natomiast zaobserwować możemy rozwój systemu podatkowego – np. Francja i Anglia. Wiek XVIII i XIX – podatki stają się głównym filarem finansowania państwa, ich wysokość w znaczący sposób wzrosła, a cała machina opodatkowania obywateli została mocno rozbudowana. Podatki istniały więc, od początku istnienia państw. Po co? Aby zapewnić swoim obywatelom edukację, ochronę (wojsko), usługi medyczne, jak i wiele innych niezbędnych do codziennego życia struktur, potrzebne są pieniądze, ale i organy kierujące. Nie wyobrażamy sobie chyba sytuacji, w której każdy obywatel był w stanie zapewnić sobie wszystko to, co ma dzięki państwu na własną rękę. Po pierwsze – nie byłoby go na to stać, po drugie, nie miałby fizycznych możliwości działania na własną rękę, nawet jeśli znajduje się w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej.

podatki 12.jpgZ punktu widzenia ekonomii natomiast, podatki w państwie spełniają kilka podstawowych funkcji. Najważniejszą z nich jest funkcja fiskalna – podatki to największa część wpływów do budżetu państwa. Następnie rozróżniana jest funkcja regulująca, mająca na celu kształtowaniu dochodów jakimi dysponują podatnicy. Kolejną z funkcji podatków jest funkcja stymulacyjna, polegająca na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych, co może wpływać np. na decyzje o prowadzeniu różnego typu działalności. Ostatnią z wymienianych przez ekonomistów funkcji podatków jest funkcja informacyjna.

Dzięki ustaleniu między innymi różnic w wysokościach wpływów z podatków na przestrzeni lat, otrzymujemy informacje o stanie gospodarki, kondycji finansowej przedsiębiorstw, a także wszelkich nieprawidłowościach jakie mogą dotknąć gospodarki. W Polsce machina podatkowa przybrała postać dość rozbudowaną – mamy kilka różnych klasyfikacji podatków, a większość z nich nie odpowiada Polakom, uważają że są one stanowczo za wysokie w porównaniu z tym, na jakim poziomie usługi otrzymujemy od państwa. Zła sytuacja służby zdrowia, krytyka systemu edukacyjnego, nieuzasadnione wydatki władz państwa, niski poziom pomocy socjalnej dla obywateli utwierdzają Polaków w przekonaniu, że podatki to samo zło.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy, którzy oddają państwu prawie połowę tego, co udało im się wypracować. Niestety nie zapowiada się póki co na jakiekolwiek zmiany tej trudnej sytuacji.